ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

22/07/2021

สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

"กฎหมายง่ายจัง  แค่ฟังก็เข้าใจ"

สามารถ สแกน QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อรับฟัง

#สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม