เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลเวียง เที่ยวงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนริมโขงเชียงของ ระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ท่าเรือบั๊คและสวนสาธารณะปลาบึก ๗ สี

14/12/2021