ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ป.ป.ท. ผ่าน QR Code

15/11/2022

QR รับแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่ให้บริการของส่วนราชการ

https://www.traffy.in.th/?page_id=27667
ป.ป.ท. เพิ่มช่องทางใหม่ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่าน LINE @traffyfondueคู่มือการแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

  1. เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือสแกน QR code ของสำนักงาน ป.ป.ท
  2. พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้ง แล้วกดส่ง
  3. ถ่ายรูป ระบุประเภทปัญหา และแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา
  4. เลือกหน่วยงานที่ต้องการให้เข้าไปแก้ไขปัญหา

ค้นหาหน่วยงานรับเรื่องในพื้นที่

  1. เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือสแกน QR code ของสำนักงาน ป.ป.ท
  2. พิมพ์คำว่า “ใครรับผิดชอบ” แล้วกดส่ง
  3. กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง”
  4. กดแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา