แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง / สถานประกอบการดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ต่อนายทะเบียนก่อนใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

23/11/2022

ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง / สถานประกอบการดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อนายทะเบียนก่อนใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

1. ผ่านระบบขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ https://alien13febrenewal.doe.go.th/login
2. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (เฉพาะนายจ้าางบุคคลธรรมดา)ประกาศ
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ Line: Doethailandsupport คลิกที่นี่

  หรือ @523yrale

สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน สำหรับใบอนุญาตทำงานทุกมติ
ที่หมดอายุวันที่ 13 ก.พ. 66
สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน สำหรับใบอนุญาตทำงานทุกมติ
ที่หมดอายุวันที่ 13 ก.พ. 66 คลิกดาวน์โหลดที่นี่


คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับใบอนุญาตทำงานทุกมติ
ที่หมดอายุวันที่ 13 ก.พ. 66
คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับใบอนุญาตทำงานทุกมติ

ที่หมดอายุวันที่ 13 ก.พ. 66 คลิกดาวน์โหลดที่นี่