ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด และกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กpm2.5ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

24/02/2020