สวนสาธารณะปลาบึกเจ็ดสี เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

12/03/2019