ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะเพื่อการกีฬาและนันทนาการ บ้านโจ้โก้และบ้านดอนมหาวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05/05/2021