ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14/07/2021