ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ร่างขอบเขตงาน โครงการงานซ่อมแซมถนน สายแยกหอประชุมบ้านโจ้โก้ - หนองบัวหลวง ชร.ถ. ๓๙-๐๐๕ บ้านโจ้โก้ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/11/2021