ขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

12/04/2022