ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองที่ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านหัวเวียง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12/04/2022