ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดบ้านดอน

22/08/2022

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดบ้านดอน โดยก่อสร้างศาลาขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๒ หลัง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานระบบไฟฟ้า งานระเบียงคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)