ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดบ้านดอน

05/09/2022

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดบ้านดอน โดยก่อสร้างศาลา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๒ หลัง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตรยาว ๑๑๐ เมตร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานระบบไฟฟ้า งานระเบียงคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)