สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ บ้านดอนมหาวัน หมู่ที่ ๙

13/09/2022