ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๓๙-๐๐๙ ผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Asphatic Concrete) สายกลางบ้านห้วยเม็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107260801)

15/12/2022