ประกาศราคากลางเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 8 รายการ

19/02/2018

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 8 รายการ  1. เครื่องบริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้                1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร                2) โครงสร้างทำจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม                3) การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ขนาด 6304                4) ที่เหยียบ จำนวน 2 ชิ้น ทำจากแผ่นเหล็กลาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร                5) ฝาปิดขา ทำจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน                6) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อน้ำ สารเคมี                7) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว 2. เครื่องบริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้                1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร                2) โครงสร้างทำจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม                3) การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ขนาด 6304                 4) ล้อปั่น ทำจากเหล็กแผ่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร เพิ่มน้ำหนักปั่นโดยใช้ระบบเบรก                5) บันไดเหยียบปั่นทำจากเหล็ก                 6) ที่พิงหลังและที่นั่ง ทำจากฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม.                7) ฝาปิดขา ทำจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน                8) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อน้ำ สารเคมี                9) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว 3. เครื่องบริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้                1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร                2) โครงสร้างทำจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม                3) การหมุนของขาเหวี่ยง การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ขนาด 6304                 4) ที่เหยียบ จำนวน  2 ชิ้น ทำจากแผ่นเหล็กลาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร                   5) ฝาปิดขา ทำจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน                6) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อน้ำ สารเคมี                7) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว 4. เครื่องบริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้                1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร                2) โครงสร้างทำจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว , 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม                3) การหมุนของขาเหวี่ยง การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ขนาด 6304                  4) ที่เหยียบ จำนวน  2 ชิ้น ทำจากแผ่นเหล็กลาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร                5) ฝาปิดขา ทำจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน                  6) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อน้ำ สารเคมี                 7) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว 5. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดึงยกตัว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,800 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้                1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร                2) โครงสร้างทำจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว , 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม ใช้เหล็กเพลาขนาด 20 มิลลิเมตร เป็นตัวดึงน้ำหนักตัวเอง                 3) ที่พิงหลังและที่นั่ง ทำจากฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม.                4) ฝาปิดขา ทำจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน                  5) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อน้ำ สารเคมี                 6) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว 6. เครื่องบริหารเอว-สะโพกคู่ (แบบนั่งและยืน) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้                1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร                2) โครงสร้างทำจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว , 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม                3) การหมุนของขาเหวี่ยง การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ขนาด 6304                  4) ที่นั่ง ทำจากเหล็กแผ่นลายทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 35 ซม. หนา 1 นิ้ว                5) แป้นเหยียบ ทำจากเหล็กแผ่นลายทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 35 ซม. หนา 1 นิ้ว                6) ที่วางเท้า ทำจากเหล็กแผ่นลาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร  หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร                7) ฝาปิดขา ทำจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน                  8) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อน้ำ สารเคมี                9) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว 7. เครื่องบริหารเข่า (แบบสลับขา) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้                1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร                2) โครงสร้างทำจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว , 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม                3) มีตุ้มถ่วงน้ำหนักบริหารข้อเข่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จำนวน 2 ชุด                 4) การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ขนาด 6304                  5) ที่พิงหลังและที่นั่ง ทำจากฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม.                6) ฝาปิดขา ทำจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน                  7) ยางกันกระแทก ทำจากยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.                8) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อน้ำ สารเคมี                9) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว 8. เครื่องบริการข้อเข่า-แขน-หน้าท้อง (แบบกรรเชียงเดี่ยว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,800 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้                1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร                2) โครงสร้างทำจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม                3) การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ขนาด 6304                  4) ที่พิงหลังและที่นั่ง ทำจากฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม.                5) ฝาปิดขา ทำจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน                6) ยางกันกระแทก ทำจากยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.                7) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อน้ำ สารเคมี                8) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว  หมายเหตุ  ราคานี้ได้รวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว