ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเหรียญทอง บ้านสบสม หมู่ที่ 3

23/05/2023