ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดต่อระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬา (บ้านโบสถ์) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/11/2018