ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หร้อมฝ่าปิด บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ถนนสายหลัก (บ้านม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/06/2019