ราคากลางงานซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง ๑๐๒๐-บ้านดอนมหาวัน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๓๙-๐๐๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลเวียง

08/03/2020