ราคากลางก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

08/03/2020

ผู้สนใจยื่นเสนอราคาสามารถขอดูแบบ พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง เลขที่ 366 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โทร.0-5379-1630 ต่อ 22 (งานพัสดุ)