ราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/06/2020