ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยจัดซื้อหินคลุก จำนวน ๑๔ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

12/11/2020