นายสมหมาย หลวงสอน

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

โทร.087-186-6912

นายจิโรจน์ บัวชูก้าน

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

โทร.080-986-9180