นางสาวอรทัย ฮงประยูร

นายกเทศมนตรี

นายจิโรจน์ บัวชูก้าน

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง