นายจิโรจน์ บัวชูก้าน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียง