เทศบาลตำบลเวียง

เลขที่ 366 หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57140
โทรศัพท์: 0-5379-1630
โทรสาร: 0-5379-1630 ต่อ 16
email: Tambonwiang@gmail.com