ร้านพลอยแกมฝ้าย & ร้านมะเก่า (สินค้า OTOP อ.เชียงของ) บริการจำหน่าย ผ้าฝ้ายทอมือ สิบสองปันนา - ผ้าโบราณเย็บมือ - เสื้อเย็บมือ - ชุดชนเผ่าโบราณต่างๆ - เครื่องเงินทำมือ 

         อวดลายผ้าไทย 8 จังหวัดล้านนา ผ้าไทย เป็นหนึ่งภูมิปัญญาไทยที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ และเพื่อขานรับกระแสกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น กลุ่มจังหวัดล้านนา 8 จังหวัดจึงจัดงาน "แต่งสีอวดลาย ผ้าไทยล้านนา"

         เพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกเข้าสู่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นด้วยการนำผ้าทอพื้นเมืองของทั้ง 8 จังหวัดล้านนา ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน มาจัดแสดงและจัดจำหน่ายควบคู่ไปด้วยกัน

บริหารงานโดย : คุณปิติฎาภา วงศ์ใหญ่ ตั้งอยู่ที่ : ท่าเรือน้ำลึก อ.เชียงของ จ.เชียงราย

โทร. 083-9133474, 086-9160859

E-Mail : ploygamphaishop@yahoo.com

บ้านฝ้ายทอมือ
สาหร่ายไก (OTOP เชียงของ)