ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนกิจสถานบ้านทุ่งฟ่อน บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/11/2021