ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองที่ติดตั้งภายนอกอาคารแบบที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านหัวเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11/05/2022