ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)

11/07/2022