แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง จัดซื้อท่อ พีวีซี. บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

11/12/2019