แบบสรุปค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทางหนองเเซะ บ้านดอนมหาวัน หมู่ที่ ๙ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

19/12/2019