ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง พร้อมต่อเติมที่จอดรถด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง โดยวิธีคัดเลือก

08/06/2020