ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยจัดซื้อหินคลุก จำนวน ๑๔ สายทาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/12/2020